ons aanbod

Trainingen en workshops

Voor begeleiders

Trainingen-Workshops-Bemiddeling-Coaching

Onze trainingen en andere activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van effectieve en ontspannen samenwerkingsrelaties binnen de driehoek: cliënt – ouders/familie -professionals.

De professional staat midden in de spanningsbron van die driehoek. Bij al onze activiteiten staat daarom het leren omgaan met spanning centraal. Het gaat om een proces waarin je stapsgewijs ontdekt hoe je zelf kunt ontspannen in deze dynamische situaties en de samenwerking kan bevorderen. Met behulp van praktijkvoorbeelden staan we stil bij de theorie van de driehoek en geven inzichten in de werking van spanning. Door middel van oefeningen verplaatsen de deelnemers zich in de verschillende posities van de driehoek.

De kern: hoe kom ik van gedoe en conflict naar effectieve en ontspannen samenwerking waardoor de ondersteuning, de ontwikkeling en het welzijn van de cliënt centraal komt te staan.

Onze activiteiten zijn overigens ook goed in te zetten in andere sectoren zoals zorg en onderwijs. Bijvoorbeeld de thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuis en jeugdhulpverlening.

Afhankelijk van de vraag worden trainingen op maat gemaakt. Onze standaardtraining bestaat uit vijf dagdelen. Workshops variëren van 1 tot 2 dagdelen. Coaching en bemiddeling kan ingezet worden omrelaties in individuele driehoeken te herstellen. Trainingen, workshops, bemiddeling en coaching is maatwerk en altijd bespreekbaar. Neem daarvoor contact met ons op!

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?

Bel gerust Loes Everts op 06-51011866

Training voor begeleiders

 “Ik weet niet hoe ik met ouders kan bespreken dat hun dochter op zichzelf kan gaan wonen, vorig jaar maaiden ze het van tafel” 

In deze training leer je de dynamiek herkennen die in de driehoek speelt. Je leert je in te leven in de rol van ouders/familie. Je hebt inzicht gekregen in je eigen rol en invloed als begeleider. Je leert empathisch te begrenzen en ruimte te geven waar nodig is. Je hebt handvatten om ontspannen samen te werken met ouders/familie . Je weet het welzijn en autonomie van de cliënt te verbinden met het werken in de driehoek.

Training voor het management

“Hoe kan ik mijn medewerkers ondersteunen zonder de ouders af te vallen?”

Je verdiept je in de theoretische kennis over de dynamische driehoek. Je krijgt inzicht in de spanning die dit voor alle partijen met zich meebrengt. Je ontdekt de waarde van de relatie tussen ouders/familie en cliënt. Je krijgt oog voor dat wat nodig is (in plaats van wat moet). Na de training kun je kennis overdragen in situaties met een moeizaam verlopende driehoek. Je leert om vanuit je rol als leidinggevende de medewerkers professioneel en ontspannen te coachen/ondersteunen in het werken in de driehoek. Je onderkent de waarde van alle relaties in de driehoek en kunt deze benutten in de samenwerking.

Training voor gedragsdeskundigen en andere specialisten

“Als gedragsdeskundige kan ik niet altijd de oplossing bieden die iederéén van me verlangt”.

Het accent van deze training ligt op bewustwording van je rol en positie als gedragsdeskundige/specialist in het werken met driehoeken. Naast inzicht in de spanning van alle partijen in de driehoek leer je op de juiste afstand te ondersteunen. Je leert vanuit inzicht en ontspanning zowel de professionals, als de ouders/familie en de cliënten te erkennen en te begeleiden.

“Ik weet nu, na de training, dat achter mijn irritatie vaak angst zit om de controle te verliezen”.

Workshop ‘ontspannen omgaan met ouders/familie’

 

Zodra een kind/familielid zorg krijgt bij een organisatie ontstaat er een bijzondere relatie. Wat zijn wederzijdse verwachtingen, wat zijn eigenlijk de spelregels hier. Voorbeelden van vragen die leven.

Schuift de familie aan bij de organisatie? Of sluit de organisatie aan bij de ouders/famlie. Een driehoek ontstaat. Ouders/familie zoeken naar hun rol en positie. Zij willen graag dat de zorg gaat op een manier die in hun ogen aansluit. Ze zoeken naar de manier waarop zij invloed kunnen uitoefenen. Wij bieden een begeleidingsprogramma voor ouders/familie waarin we hen hun positie in de driehoek laten ervaren en inzichten bieden in de dynamiek van de driehoek. Met behulp van oefeningen krijgen ouders handvatten om een constructieve bijdrage te leveren in het samenwerken in de driehoek.

 Begeleiding van ouders/familie wordt gegeven in workshops, waaraan ook, indien gewenst, professionals en/of cliënten kunnen deelnemen.

Workshop voor ouders en familie

“Wat is onze plaats als ouders, familie in het speelveld van alle partijen in de driehoek?”

Het ontspannen handelen van professionals heeft een dominoeffect op de andere partijen in de driehoek. Daarom bieden we ook een begeleidingsprogramma voor ouders en verwanten. De ingezette en beoogde verandering binnen de driehoek krijgt op deze manier een optimale kans.

Begeleiding van ouders/verwanten wordt gegeven in workshops, waaraan ook, indien gewenst, professionals kunnen deelnemen.

De brandstof voor conflicten zijn onder andere loyaliteit en emoties. De zorgdoelen kunnen ook een aanleiding tot conflict zijn. Deze onderwerpen zijn onlosmakelijk met de driehoek verbonden.

Bemiddeling

“Wij als ouders hebben totaal geen vertrouwen meer in de begeleiders en de organisatie. Het gaat er anders aan toe dan dat ze ons vertellen, als ze al iets vertellen. We staan als kemphanen tegenover elkaar. Hoe moet dit verder?”

Op verzoek van professionals en/of familie ondersteunen we bij het zoeken naar oplossingen bij conflicten. Dit gebeurt onder leiding van een van de DDD medewerkers. Alle partijen krijgen de gelegenheid hun verhaal te vertellen. Alles is daarbij van waarde en mag er zijn. Alle partijen zijn betrokken en werken samen aan het vlottrekken van de gestrande driehoek. Wij helpen u graag.

Maatwerk is altijd mogelijk!

Postadres:

Regentesselaan 21,  3762 DS Soest