ons aanbod

Trainingen en workshops

Voor begeleiders
Voor gedragskundigen
Voor ouders en naasten

Trainingen en workshops

Onze trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van effectieve samenwerkingsrelaties binnen een driehoek cliënt met een verstandelijke beperking, ouders en professionele hulpverleners.

De professional staat midden in de spanningsbron van die driehoek. In al onze trainingen staat daarom het leren omgaan met spanning centraal. Het gaat om een proces waarin je stapsgewijs ontdekt hoe je jezelf kunt ontspannen in je dagelijkse werk. Met behulp van praktijkvoorbeelden staan we stil bij de theorie van de driehoek en inzichten in werken met spanning. Door middel van oefeningen, verplaatsen de deelnemers zich in de verschillende posities van de driehoek.

De kern is: hoe kom ik van gedoe en conflict naar effectieve en ontspannen samenwerking waardoor de ondersteuning en de ontwikkeling van de cliënt centraal komt te staan.

Deze trainingen zijn overigens ook goed in te zetten in andere sectoren van de zorg zoals de verzorging, de verpleging en de jeugdhulpverlening.

Groepstrainingen worden over het algemeen gegeven in vijf dagdelen. Coaching in individuele gevallen is mogelijk. Trainingen, workshops en coaching in maatwerk is altijd bespreekbaar. Neem daarvoor contact met ons op!

Training voor professionele begeleiders

 “Ik weet niet hoe ik met ouders kan bespreken dat hun dochter op zichzelf kan gaan wonen, vorig jaar maaiden ze het van tafel” 

In deze training leer je de dynamiek herkennen die in de driehoek speelt. Je leert je in te leven in de rol van ouders/naasten. Je hebt inzicht gekregen in je eigen rol en invloed als begeleider. Je hebt handvatten voor ontspannen samen te werken met ouders/naasten. Je weet de autonomie van de cliënt te verbinden met het werken in de driehoek.

Training voor leidinggevenden

“Hoe kan ik mijn medewerkers ondersteunen zonder de ouders af te vallen?”

Je verdiept je in de theoretische kennis over de dynamische driehoek. Je krijgt inzicht in de spanning die dit voor alle partijen met zich meebrengt. Na de training kun je kennis overdragen in situaties met een moeizaam verlopende driehoek. Je leert om vanuit je rol als leidinggevende de medewerkers professioneel en ontspannen te coachen/ondersteunen in het werken in de driehoek.

Training voor gedragsdeskundigen

“Als gedragsdeskundige kan ik niet altijd de oplossing bieden die iederéén van me verlangt”.

Het accent van deze training ligt op bewustwording van je rol en positie als gedragsdeskundige in het werken met driehoeken. Naast inzicht in de spanning van alle partijen in de driehoek leer je op de juiste afstand te ondersteunen. Je leert vanuit inzicht en ontspanning zowel de professionals, als de ouders/verwanten en de cliënten te begeleiden.

“Ik weet nu, na de training, dat achter mijn irritatie vaak angst zit om de controle te verliezen”.

Workshop ‘ontspannen omgaan met ouders’

Voor de nieuwsgierige professional die op zoek is naar verbetering van de relaties binnen de driehoek. Je leert luisteren, ruimte te geven en open gespreksvoering toe te passen. Je kunt oefenen met het uitspelen van gespannen situaties.

De workshop is zowel voor professionals die al eerder een training gevolgd hebben als voor nieuwe deelnemers.

Workshop voor ouders en naasten

“Wat is onze plaats als ouders in het speelveld van alle partijen in de driehoek?”

Het ontspannen handelen van professionals heeft een dominoeffect op de andere partijen in de driehoek. Daarom bieden we ook een begeleidingsprogramma voor ouders en verwanten. De ingezette en beoogde verandering binnen de driehoek krijgt op deze manier een optimale kans.

Begeleiding van ouders/verwanten wordt gegeven in workshops, waaraan ook, indien gewenst, professionals kunnen deelnemen.

Maatwerk is altijd mogelijk!

Mediation.

Op verzoek van professionals en/of ouders zelf zoeken naar oplossingen bij conflicten onder leiding van een mediator. Alle partijen krijgen de kans hun zegje te doen en samen te werken aan het vlottrekken van de gestrande driehoek. Wij helpen u graag.

 

Postadres:

Regentesselaan 21,  3762 DS Soest