De Dynamische Driehoek

Wij begeleiden ouders/familie, cliënten en professionals naar een optimale samenwerking om de cliënt gelegenheid te bieden het eigen leven vorm te geven.

Wat is De Dynamische Driehoek

Als ouders/familie de zorg voor hun kind in de handen van een professional leggen, ontstaat een samenwerkingsverband. Familie, professionals en cliënten gaan samenwerken om de zorg vorm te geven en om de cliënt de gelegenheid te bieden het eigen leven vorm te geven. Dit is de driehoek.

Voor goede zorg zijn alle drie de partijen belangrijk en is afstemming en onderling vertrouwen noodzakelijk. Het gaat om contact maken en echt naar elkaar luisteren. Het gaat om de kunst van samen.

Een cliënt heeft te maken met twee systemen, met twee werelden. Die van haar herkomst en die van de organisatie waar zij nu leeft. De cliënt leunt als het ware op twee pijlers: haar familie en de professionals. Het moet niet zo zijn dat zij moet kiezen. Daarom is het nodig dat ouders/familie en professionals écht samen werken. We zien in de praktijk dat ouders en professionals niet altijd samenwerken maar regelmatig in strijd verzeild raken. Soms al vanaf de start en soms zodra er een verschil van mening ontstaat.

Heeft u een vraag of wilt u iets bespreken?

Bel gerust Loes Everts op 06-51011866

Wat doen wij

In trainingen en workshops werken wij met professionals en ouders/familie aan deze problematiek. We leren de professionals hoe zij uit de strijd kunnen stappen en de samenwerking aangaan. Zowel ouders/familie en professionals kunnen door inzicht in de processen in de driehoek voorkomen dat de verhoudingen worden verstoord. Zodra professionals en familie effectief samenwerken neemt de kwaliteit van zorg toe. De cliënt staat centraal en kan zich verder ontwikkelen.

Wie zijn wij

Wij zijn Loes, Betty en Wies. Aangenaam!

Wij zijn drie professionals in de gezondheidszorg. Wij werken samen als trainers voor collega-professionals die veel te maken hebben met het spanningsveld tussen ouders/familie, professionals en cliënten.

Ons samenwerkingsverband noemen wij ‘De Dynamische Driehoek‘.
Lees hier verder.

Over spanning en samenwerking

Na 13 jaar werd het tijd voor een neerslag van onze ideeen en werkwijze. Het werk een boek met de titel: ‘Over spanning en samenwerken.’

Betty

Postadres:

Regentesselaan 21,  3762 DS Soest